Κεντρική σελίδα

Είσοδος χρήστη


Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

Νέος λογαριασμός

Επικοινωνία

Πληροφορίες για το Έργο

 
Αγορά Νέας Πλευρώνας

- Αγορά -

Η Αγορά της Νέας Πλευρώνας, διαστάσεων περίπου 70 Χ 37 μ., οικοδομήθηκε στο μεγάλο πλάτωμα της χαμηλότερης κορυφής του λόφου, στο εσωτερικό της πόλης, δηλαδή στο κεντρικότερο και ομαλότερο τμήμα της πόλης, διαμορφωμένο στην ανατολική πλευρά του με ισχυρό τοίχο αντιστήριξης.
Γύρω από την κεντρική πλακόστρωτης πλατεία της είναι ορατά θεμέλια διαφόρων άλλων οικοδομημάτων, που είχαν σχέση με το δημόσιο βίο της πόλης και των οποίων οι ακριβείς διαστάσεις, το σχήμα και η χρήση δεν είναι δυνατόν να διευκρινιστούν αν δεν προηγηθούν εκτεταμένες ανασκαφικές έρευνες.
Το πιο χαρακτηριστικό και πιο σημαντικό από τα κτίρια αυτά ήταν το επίμηκες οικοδόμημα στην ανατολική πλευρά της κεντρικής πλατείας, με τετραγωνική εξοχή στα Α., τα θεμέλια του οποίου διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση και είναι χτισμένα κατά το ισόδομο σύστημα από τον ίδιο γκρίζο τοπικό ασβεστόλιθο. Όπως προκύπτει από τα σωζόμενα θεμέλια, το κτίριο διαστάσεων 63 Χ 12 μ. είχε τη μορφή κλασικής στοάς. Η στοά αυτή ενδέχεται να ήταν ανοιχτή και από τις δύο πλευρές. Κατά μήκος της Δ και πιθανότατα της Β πλευράς της υπήρχε πληθώρα εντυπωσιακών βάθρων για τη στήριξη αγαλμάτων, κάποια από τα οποία είχαν την μορφή της ημικυκλικής εξέδρας. Μερικά μεμονωμένα ακόμη βάθρα υπήρχαν διάσπαρτα στην υπόλοιπη πλατεία της Αγοράς.
Μεγάλος τοίχος στα ΒΑ αυτής της στοάς δημιουργεί ένα μεγάλο επιμήκες άνδηρο, που στο μέσο της ΒΑ πλευράς του υπάρχει διαμορφωμένη τετραγωνική εξοχή. Στη Ν πλευρά αυτής υπάρχει μια ορθογώνια δεξαμενή διαστάσεων 5,7Χ7,4 μ. Τα τοιχώματά της είναι με χτισμένα με ψευδοϊσόδομη τραπεζιόσχημη λιθοδομή και επενδεδυμένα με ισχυρό υδραυλικό ασβεστοκονίαμα. Στο μέσο της ΝΔ πλευράς της σώζεται και λίθινη κλίμακα καθόδου. Η δεξαμενή αυτή ήταν πιθανότατα στεγασμένη.
Ένα άλλο σημαντικό κτίριο υπήρχε στη δυτική πλευρά της πλατείας και στα ΝΔ της επιμήκους στοάς. Όπως μαρτυρούν τα σωζόμενα θεμέλια του διαστάσεων 22 Χ 24 μ., ήταν περίπου τετράγωνης κάτοψης και στη ΒΑ πλευρά του υπήρχε διαμορφωμένη ημικυκλική αψίδα. Πιθανόν πρόκειται για το Βουλευτήριο της πόλης.

Θεματική ενότητα: Αρχαίες πόλεις
Περιοχή: Μεσολογγίου Δήμος Μεσολογγίου Ελλάδα
Χρονολογική περίοδος: Ελληνιστική περίοδος
 
Άλλες Συλλογές
Χώροι
Αντικείμενα
Μουσεία
Χώρος του Μνημείου
Νέα Πλευρώνα

Άλλα μνημεία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν
Ιερό Χρυσοβίτσας
Λάφριο- Καλυδώνα
Οχύρωση Αρχαίας Αλίκυρνας (Aγ. Θωμάς-Χίλια Σπίτια Δήμου Μεσολογγίου)
Περίβολος Ιερού Απόλλωνος στο Θέρμο
Θέατρο αρχαίας Μακύνειας
 
 
Πίσω