Αυτό είναι το παράθυρο πληροφοριών.

Στον χάρτη στα αριστερά μπορείτε να πληγηθείτε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά.
Πιέστε για να κάνετε zoom in
Πιέστε για να κάνετε zoom out
ή χρησιμοποιείστε τον slider για ταχύτερο zoom.

Mετακινηθείτε στον χάρτη πιέζοντας τα , , και .
Πιέζοντας τα που παρουσιάζονται στον χάρτη λαμβάνετε περισσότερες πληροφορίες για τα αντίστοιχα μνημεία. Τέλος χρησιμοποιείστε το μενού που βρίσκεται πάνω από τον χάρτη για να δείτε τις προτεινόμενες διαδρομές.