Κεντρική σελίδα
 
 
Βούντενη. Οδοντόφρακτο κράνος.
Μερικοί επεξεργασμένοι χαύλιοι αγριόχοιρου, οι οποίοι προέρχονται από οδοντόφρακτο μυκηναϊκό κράνος. Πρόκειται για το τυπικό μυκηναϊκό αμυντικό κάλυμα της κεφαλής, που είχε κωνικό σχήμα. Αποτελούνταν από δερμάτινο εσωτερικό, που επενδυόταν με ραμμένους χαύλιους σε επάλληλες σειρές. Εδώ απεικονίζονται οι τριγωνικού σχήματος χαύλιοι της κορυφαίας σειράς και άλλοι από τις κατώτερες σειρές της επένδυσης. Βρέθηκαν στο θαλαμωτό τάφο 27 και χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Α περίοδο (τέλη 15ου - 14ος αι. π.Χ.).
Περιορισμός χρήσης: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λ. Κολώνας
Χώρος: Βούντενη
 
Άλλες εικόνες
Βούντενη. Άποψη του λόφου του οικισμού από τα δυτικά.
Βούντενη. Άποψη του μυκηναϊκού νεκροταφείου από τα βορειοανατολικά.
Βούντενη. Όστρακο κρατήρα.
Βούντενη. Απιόσχημος πιθαμφορέας.
Βούντενη. Ακόνη.
Βούντενη. Ακόνη.
Βούντενη. Αλάβαστρο.
Βούντενη. Αμφορέας.
Βούντενη. Αμφορέας.
Βούντενη. Γυάλινα περίαπτα.
Βούντενη. Γυάλινα πλακίδια.
Βούντενη. Γυάλινα πλακίδια.
Βούντενη. Γυάλινες χάντρες.
Βούντενη. Γυάλινο περιδέραιο.
Βούντενη. Γυάλινο πλακίδιο.
Βούντενη. Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου
Βούντενη. Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου.
Βούντενη. Επικασσιτερωμένες κύλικες.
Βούντενη. Είσοδος τάφου 5.
Βούντενη. Εικονιστικός κρατήρας (λεπτομέρεια)
Βούντενη. Εικονιστικός κρατήρας (λεπτομέρεια).
Βούντενη. Θαλαμωτός τάφος 25.
Βούντενη. Κρατήρας με εικονιστική παράσταση.
Βούντενη. Κρατήρας.
Βούντενη. Κυλινδρικό αλάβαστρο.
Βούντενη. Κάτοψη τάφου 5.
Βούντενη. Κάτοψη τάφου 9.
Βούντενη. Λήκυθος.
Βούντενη. Μέτωπο τάφου 5.
Βούντενη. Πτηνόσχημος ασκός.
Βούντενη. Πήλινη λάρνακα.
Βούντενη. Περιδέραιο.
Βούντενη. Περιδέραιο.
Βούντενη. Πιθαμφορέας.
Βούντενη. Σφραγιδόλιθος.
Βούντενη. Σφραγιδόλιθος.
Βούντενη. Σφραγιδοκύλινδρος.
Βούντενη. Το μυκηναϊκό νεκροταφείο από τα βόρεια.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσός σφηκωτήρας.
Βούντενη. Χρυσοί σφηκωτήρες.
Βούντενη. Χάλκινες αιχμές βελών.
Βούντενη. Χάλκινη πόρπη.
Βούντενη. Χάλκινη τριχολαβίδα.
Βούντενη. Χάλκινη τριχολαβίδα.
Βούντενη. Χάλκινη βελόνη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινο δρεπάνι.
Βούντενη. Χάλκινο δακτυλίδι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο ξυράφι.
Βούντενη. Χάλκινο ξυράφι.
Βούντενη. Χάλκινος οπέας.
Βούντενη. Χάντρες από ήλεκτρο.
Βούντενη. Χειροποίητη λήκυθος.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας με τρεις λαβές.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομοι αμφορείς.
 
 
 
Πίσω