Κεντρική σελίδα
 
 
Βούντενη. Χάντρες από ήλεκτρο.
Μερικές χάντρες από ήλεκτρο, από τις οποίες αυτή στη μέση της κάτω σειράς έχει τη μορφή κεφαλής ταύρου. Το ήλεκτρο, αν και σήμερα θεωρείται ημιπολύτιμο υλικό, στην αρχαιότητα θα είχε μεγαλύτερη αξία, μικρότερη μάλλον από αυτή του χρυσού. Προέρχεται πιθανότατα από την περιοχή της Βαλτικής θάλασσας και φανερώνει εξωτερικές επαφές της Βούντενης, έστω και έμμεσες. Χρονολογούνται στην ΥΕ ΙΙΙ Γ περίοδο (12ος - μέσα 11ου αι. π.Χ.).
Περιορισμός χρήσης: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Λ. Κολώνας
Χώρος: Βούντενη
 
Άλλες εικόνες
Βούντενη. Άποψη του λόφου του οικισμού από τα δυτικά.
Βούντενη. Άποψη του μυκηναϊκού νεκροταφείου από τα βορειοανατολικά.
Βούντενη. Όστρακο κρατήρα.
Βούντενη. Απιόσχημος πιθαμφορέας.
Βούντενη. Ακόνη.
Βούντενη. Ακόνη.
Βούντενη. Αλάβαστρο.
Βούντενη. Αμφορέας.
Βούντενη. Αμφορέας.
Βούντενη. Γυάλινα περίαπτα.
Βούντενη. Γυάλινα πλακίδια.
Βούντενη. Γυάλινα πλακίδια.
Βούντενη. Γυάλινες χάντρες.
Βούντενη. Γυάλινο περιδέραιο.
Βούντενη. Γυάλινο πλακίδιο.
Βούντενη. Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου
Βούντενη. Γενική άποψη του αρχαιολογικού χώρου.
Βούντενη. Επικασσιτερωμένες κύλικες.
Βούντενη. Είσοδος τάφου 5.
Βούντενη. Εικονιστικός κρατήρας (λεπτομέρεια)
Βούντενη. Εικονιστικός κρατήρας (λεπτομέρεια).
Βούντενη. Θαλαμωτός τάφος 25.
Βούντενη. Κρατήρας με εικονιστική παράσταση.
Βούντενη. Κρατήρας.
Βούντενη. Κυλινδρικό αλάβαστρο.
Βούντενη. Κάτοψη τάφου 5.
Βούντενη. Κάτοψη τάφου 9.
Βούντενη. Λήκυθος.
Βούντενη. Μέτωπο τάφου 5.
Βούντενη. Οδοντόφρακτο κράνος.
Βούντενη. Πτηνόσχημος ασκός.
Βούντενη. Πήλινη λάρνακα.
Βούντενη. Περιδέραιο.
Βούντενη. Περιδέραιο.
Βούντενη. Πιθαμφορέας.
Βούντενη. Σφραγιδόλιθος.
Βούντενη. Σφραγιδόλιθος.
Βούντενη. Σφραγιδοκύλινδρος.
Βούντενη. Το μυκηναϊκό νεκροταφείο από τα βόρεια.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσό περιδέραιο.
Βούντενη. Χρυσός σφηκωτήρας.
Βούντενη. Χρυσοί σφηκωτήρες.
Βούντενη. Χάλκινες αιχμές βελών.
Βούντενη. Χάλκινη πόρπη.
Βούντενη. Χάλκινη τριχολαβίδα.
Βούντενη. Χάλκινη τριχολαβίδα.
Βούντενη. Χάλκινη βελόνη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινη λόγχη.
Βούντενη. Χάλκινο δρεπάνι.
Βούντενη. Χάλκινο δακτυλίδι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο μαχαίρι.
Βούντενη. Χάλκινο ξυράφι.
Βούντενη. Χάλκινο ξυράφι.
Βούντενη. Χάλκινος οπέας.
Βούντενη. Χειροποίητη λήκυθος.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας με τρεις λαβές.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομος αμφορέας.
Βούντενη. Ψευδόστομοι αμφορείς.
 
 
 
Πίσω