Κεντρική σελίδα
 
 
Πάτρα. Ρωμαϊκό Νυμφαίο.
Τα αρχιτεκτονικά κατάλοιπα κτιριακού συγκροτήματος αφιερωμένου στη λατρεία των Νυμφών, στη συμβολή των οδών Κανάρη και Ι. Βλάχου. Στην Πάτρα έχει βρεθεί και δεύτερο Νυμφαίο, σε κοντινή μάλιστα απόσταση. Χρονολογείται στο 2ο αι. μ.Χ.
Περιορισμός χρήσης: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή και η αναδημοσίευση
Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΣΤ΄ ΕΠΚΑ
Χώρος: Πάτρα
 
Άλλες εικόνες
Κάστρο Πατρών. Αεροφωτογραφία από τα βορειοδυτικά.
Κάστρο Πατρών. Η "Πατρινέλα".
Κάστρο Πατρών. Καμαροσκέπαστες κανονιοθυρίδες στο νότιο σκέλος της οχύρωσης.
Κάστρο Πατρών. Λεπτομέρεια της βόρειας πλευράς του τείχους.
Κάστρο Πατρών. Ο κυκλικός προμαχώνας και το εσώτερο οχυρό στο βάθος.
Κάστρο Πατρών. To εσώτερο οχυρό.
Μουσείο Πατρών.
Μουσείο Πατρών. Άγαλμα κοιμώμενου κυνηγού.
Μουσείο Πατρών. Επιτύμβιο ανάγλυφο.
Μουσείο Πατρών. Ελληνιστικές πυξίδες
Μουσείο Πατρών. Μαρμάρινο άγαλμα Αθηνάς.
Μουσείο Πατρών. Ψηφιδωτό δάπεδο μουσικών και γυμναστικών αγώνων.
Νέο Μουσείο Πατρών.
Πάτρα. Αρχαίο λιμάνι.
Πάτρα. Αγγείο με γυάλινες χάντρες.
Πάτρα. Αμφορέας με πώμα.
Πάτρα. Ανάγλυφη πλάκα με παράσταση μονομάχων.
Πάτρα. Γυάλινα αγγεία.
Πάτρα. Γυάλινα αγγεία.
Πάτρα. Γυάλινη "χύτρα".
Πάτρα. Γυάλινο αγγείο με πώμα.
Πάτρα. Γυάλινο αγγείο.
Πάτρα. Γυάλινο αγγείο.
Πάτρα. Γυάλινο κύπελλο.
Πάτρα. Γυάλινος αμφορέας με πώμα.
Πάτρα. Επιτύμβια στήλη.
Πάτρα. Ελληνιστικός τάφος.
Πάτρα. Ελληνιστικός τάφος.
Πάτρα. Η άνω πόλη και το Κάστρο.
Πάτρα. Καμαροσκέπαστος κιβωτιόσχημος τάφος.
Πάτρα. Λιθόστρωτος ρωμαϊκός δρόμος.
Πάτρα. Λιθόστρωτος ρωμαϊκός δρόμος.
Πάτρα. Λιθόστρωτος δρόμος της ρωμαϊκής πόλης.
Πάτρα. Μαρμάρινο ανάγλυφο με το θεό Μίθρα.
Πάτρα. Μολύβδινη ταφική κάλπη.
Πάτρα. Νεκρικό κόσμημα.
Πάτρα. Οστέινα εργαλεία
Πάτρα. Οικία των υστερορωμαϊκών χρόνων.
Πάτρα. Πήλινα γυναικεία ειδώλια.
Πάτρα. Παλαιά άποψη της πόλης.
Πάτρα. Πλάκα βωμού.
Πάτρα. Ρωμαϊκό ταφικό κτίριο.
Πάτρα. Ρωμαϊκό ταφικό κτίριο: γυναικείες προτομές.
Πάτρα. Ρωμαϊκό λυχνάρι.
Πάτρα. Ρωμαϊκά λουτρά.
Πάτρα. Ρωμαϊκή οικία.
Πάτρα. Τμήμα των μακρών τειχών (;).
Πάτρα. Χρυσό δακτυλίδι ταφικής χρήσης.
Πάτρα. Χρυσό διάδημα.
Πάτρα. Χρυσό επιστήθιο κόσμημα.
Πάτρα. Χρυσό νεκρικό περιδέραιο.
Πάτρα. Χρυσά σκουλαρίκια.
Πάτρα. Χρυσά δακτυλίδια ταφικής χρήσης.
Πάτρα. Χρυσά νεκρικά δακτυλίδια.
Πάτρα. Χάρτης της πόλης με σημαντικά δημόσια οικοδομήματα.
Πάτρα. Χάρτης της πόλης με επισήμανση σημαντικών αρχαιοτήτων.
Πάτρα. Χάρτης της πόλης.
Πάτρα. Χάλκινα ιατρικά εργαλεία.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα. Ψηφιδωτό δάπεδο.
Πάτρα: Οδός Γερμανού. Θαλαμωτός τάφος 1.
Πάτρα: Οδός Γερμανού. Θαλαμωτός τάφος 2.
Πάτρα: Οδός Γερμανού. Θαλαμωτός τάφος.
Ρωμαϊκό Aμφιθέατρο Πατρών. Τμήμα της ανατολικής πλευράς.
Ρωμαϊκό Aμφιθέατρο Πατρών. Ψηφιδωτό δάπεδο κατοικίας με παράσταση μονομαχίας.
Ρωμαϊκό υδραγωγείο Πατρών.
Ρωμαϊκό Αμφιθέατρο Πατρών. Επιτύμβια στήλη του μονομάχου Τρύφερου.
Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.
Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών.
Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών. Πήλινα προσωπεία.
Ρωμαϊκό Ωδείο Πατρών. Χάλκινα σείστρα από τις ανασκαφές της Πάτρας.
Ρωμαϊκή γέφυρα Πατρών.
Χάρτης με τις αρχαίες πόλεις της Αχαΐας.
 
 
 
Πίσω